Home   Halaman Utama   Pendahuluan

Pendahuluan

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

“Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih) tergantung yang mendidiknya, dapat di yahudikan, atau di nasranikan, atau juga di majusikan.”

Anak adalah Anugrah dari Allah, dengannya kita dapat melanjutkan cita-cita besar kita. Maka kita semua harus siap membimbing dan mendidik agar anak menjadi anak yang shaleh usia 4 – 5 tahun, dalam proses parkembangan dan merupakan usia GOLDEN AGE dalam proses tersebut perkembangan anak yang intelektualnya berkembang dengan sangat pesat, dalam hal ini peran orantua dan pembimbing merupakan pengaruh yang paling utama.

Dalam hal ini kadang-kadang orang tua terlupakan betapa besar harusnya perhatian terhadap anaknya dikarenakan tersita dengan segala pekerjaan dan aktivitas akhirnya kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya terutama untuk pembimbing psikisnya atau dalam mengenalkan ilmu pengetahuan agama  yang justru untuk membibing kearah anak yang soleh kondisi ini merupakan salah satu tantangan dan perlunya solusi untuk mengembangkan semua ospek perkembangan anak, agar anak-anak usia tadi dapat dibimbing dengan baik dengan dasar pemikiran diatas kami menyediakan sarana pendidikan yang dapat menampung dan menyerahkan anak didik usia dini agar mendapatkan bimbingan pra sekolah, demi terwujudnya kondisi ini kami mendirikan PG – TK MutyaAgni, syah tgl. 7 Mei 2006 sampai sekarang.